//Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów       

Trwają prace na budynkach Urzędu Miasta ul. Pocztowej 1 oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie.

Wykonawcą jest firma: F.H.U „STEF-BUD” Jacek Baran ul. Bolesława Chrobrego 221, 59-550 Wojcieszów

Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT  AJ