//Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów

Gmina Wojcieszów przystępuje do zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów” W wyniku pierwszego przetargu, który był podzielony na cztery części, wyłoniono wykonawcę na część III.
Część I zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1.1. roboty termomodernizacyjne i naprawcze obejmujące:

 1.1.1. rusztowania i osłony;

1.1.2. roboty remontowe;

1.1.3. roboty blacharskie;

1.1.4. wymianę okien i drzwi;

1.1.5. wywóz gruzu;

1.1.6. prace termomodernizacyjne ścian:

1.1.7. przygotowanie podłoża;

1.1.8. przyklejenie płyt styropianowych;

1.1.9. mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych;

1.1.10. wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych,

1.1.11. wykonanie wyprawy tynkarskiej;

1.1.12. prace termo modernizacyjne stropodachu w tym:

1.1.13. przygotowanie podłoża;

1.1.14. docieplenie stropodachu.

1.1.15. wymianę głowic termostatycznych.
Część II zamówienia dotyczy wykonania robót instalacyjnych elektrycznych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje wykonanie:

1. instalacji oświetleniowej,

2. instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie,

3. instalacji fotowoltaicznej

4. malowania ścian i sufitów

Część III zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje: 1. roboty termomodernizacyjne i naprawcze obejmujące:

1.1.1. rusztowania i osłony;

1.1.2. roboty remontowe;

1.1.3. roboty blacharskie;

1.1.4. wymianę okien i drzwi;

1.1.5. wywóz gruzu;

1.1.6. prace termomodernizacyjne ścian;

1.1.7. przygotowanie podłoża;

1.1.8. przyklejenie płyt styropianowych;

1.1.9. mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych;

1.1.10. wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych,

1.1.11. wykonanie wyprawy tynkarskiej;

1.1.12. prace termomodernizacyjne stropodachu:

1.1.13. przygotowanie podłoża;

1.1.14. docieplenie stropodachu

1.1.15. wymianę głowic termostatycznych.

Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót instalacyjnych elektrycznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje wykonanie:

1. instalacji oświetleniowej,

2. instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie,

3. instalacji fotowoltaicznej,

4. malowania ścian i sufitów.

Wkrótce zostanie rozpisany kolejny przetarg na nie rozstrzygnięte części. Zapraszamy do składania ofert.

Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ