//Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie

Gmina Wojcieszów przystępuje do zadania pn.: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów)
Zamówienia zostało podzielone na dwie części:
Część I Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Część II Remont: Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia, instalacja c.o. oraz malowanie ścian i sufitów.

Zadanie jest współfinansowane  z WFOŚiGW