//UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY

UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY

UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY

 

Placówka Terenowa KRUS w Jeleniej Górze informujemy, że na mocy ustawy o pomocy obywatelom  Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydłużony został maksymalny okres, na który może być zawarta z pomocnikiem rolnika umowa o pomocy przy zbiorach, będąca podstawą do podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

W załączeniu przekazujemy wzór oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 75 718 61 27.

zał.1_OŚWIADCZENIE ROLNIKA