//Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Dnia 30 października 2018 r. Gmina Wojcieszów zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. “Realizacja Programu usuwania azbestu w terenu gminy Wojcieszów w 2018 r.”
Dotacja w wysokości 7.863,86 zł przeznaczona została na zutylizowanie 25,740 Mg wyrobów zawierających azbest z 4 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wojcieszów.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://wfosigw.wroclaw.pl