//Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie

Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie

UTRZYMANIEM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328  (ulicy Bolesława Chrobrego) W WOJCIESZOWIE

 zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Dyspozytura  DSDiK –  tel. 71 391 71 96 – całodobowo