//UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 ROKU – wyniki otwartego konkursu ofert

UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 ROKU – wyniki otwartego konkursu ofert

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, Gmina Wojcieszów w dniu 20 marca 2024 roku podpisała umowy na realizację w/w zadań publicznych.

Dotację przyznano dla:

1. Klub Sportowy „Budowlani” Wojcieszów, na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie działalności – Klub Sportowy „Budowlani” Wojcieszów”.

Wnioskowana kwota wsparcia 4.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– zakup sprzętu sportowego,

– opłatę szkoleniowca drużyny „Orliki”

– pozostałe opłaty związane ze statutową działalnością klubu.

2. Klub Sportowy „Orzeł” Wojcieszów, na realizację zadania pn. „Utrzymanie obiektów sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności Klubu Sportowego ”Orzeł” Wojcieszów”.

Wnioskowana kwota wsparcia 75.000,00 zł.

Przyznana kwota dotacji 73.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– zakup sprzętu sportowego,

-organizację transportu młodzikom i trampkarzom na mecze wyjazdowe i treningi oraz delegacje na dojazdy na mecze i treningi zawodników z drużyny seniorów,

– utrzymanie boisk i szatni, odnowienie zaplecza boisk,

– delegacje sędziowskie, opłaty startowe i rejestracja zawodników, koszty administracyjne,

– pozostałe opłaty związane ze statutową działalnością klubu.