//UWAGA ROLNICY!!!

UWAGA ROLNICY!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 18 maja 2018 r. przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) w zakresie dotyczącym obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem zdrowotnym pomocnika rolnika, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze informuje, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń KRUS.