//UWAGA! Weryfikacja legalności wylotów do cieków wodnych

UWAGA! Weryfikacja legalności wylotów do cieków wodnych

Szanowni Państwo,

 W związku z rozpoczętą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie akcją weryfikacji legalności wylotów do cieków wodnych Nadzór Wodny Złotoryja informuje, że w najbliższym czasie prowadzona będzie sukcesywna ich inwentaryzacja. W pierwszej kolejności wizje lokalne przeprowadzane będą w miejscach świadczących o nielegalnych zrzutach ścieków bytowych, które nie tylko prowadzą do drastycznego obniżenia jakości wody w rzekach, ale także obniżają jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność przyrodniczą zlewni górnej Kaczawy skutkującej spadkiem możliwości turystycznego jej wykorzystania.

 Z poważaniem,

Sebastian Filip

Kierownik Nadzoru Wodnego Złotoryja

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie