//UWAGA!!! zamknięty obiekt mostowy w ciągu DW 328 w miejscowości Jerzmanice Zdrój

UWAGA!!! zamknięty obiekt mostowy w ciągu DW 328 w miejscowości Jerzmanice Zdrój

UWAGA!!!
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że w trybie awaryjnym został zamknięty obiekt mostowy w ciągu DW 328 w miejscowości Jerzmanice Zdrój,
na odcinku pomiędzy DW 364, a DW 328. GPS: 51°06’41.0″N 15°53’23.9″E. W związku z wyłączeniem obiektu mostowego zamknięciu uległ odcinek drogi wojewódzkiej
pomiędzy DW 364, a DW 328 w miejscowości Jerzmanice Zdrój.
Obiekt uległ awarii, jedna z płyt kamiennych pomiędzy dźwigarami pękła i upadła do rzeki.
DSDiK jest w trakcie ogłaszania postępowania przetargowego, którego celem będzie przywrócenie obiektu do użytkowania.