//WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na
WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, które odbędą się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie w dniach 11-12 kwietnia 2019r.
Informacje praktyczne:
czas: 11 kwietnia godz. 14:00 – 18:00, 12 kwietnia godz. 9:00 – 16:00
zapewniamy: opiekę doświadczonych trenerów, wyżywienie i przerwę kawową podczas dwóch dni spotkań
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy  do 10 kwietnia 2019r.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl