//WNIOSEK O UJĘCIE DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIESZÓW

WNIOSEK O UJĘCIE DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIESZÓW

WNIOSEK O UJĘCIE DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIESZÓW