//Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Wnioski o zakup węgla
na preferencyjnych warunkach

Wypełniony wniosek należy złożyć:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów (pok. nr 12)
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. za pomocą Platformy ePUAP

Weryfikacja wniosków i procedura postepowania:

  1. wnioski podlegają weryfikacji, w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego oraz wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  2. po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy),
  3. na wnioskodawcę zostanie wystawiona faktura na zakup węgla, po której opłaceniu będzie można zgłosić się po odbiór węgla do składu wskazanego przez Gminę.

Informacji udziela Pani Urszula Franków tel. 756 666 511 

Uwaga!  Decyduje kolejność złożonych wniosków

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w  sekretariacie Urzędu Miasta pokój nr 12.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

UWAGA: Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.