//Wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Od 15 listopada 2022 r.
można składać wnioski o zakup węgla
na preferencyjnych warunkach.

Wypełniony wniosek należy złożyć:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów (pok. nr 12)
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. za pomocą Platformy ePUAP

Weryfikacja wniosków i procedura postepowania:

  1. wnioski podlegają weryfikacji, w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego oraz wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  2. po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy),
  3. na wnioskodawcę zostanie wystawiona faktura na zakup węgla, po której opłaceniu będzie można zgłosić się po odbiór węgla do składu współpracującego z Gminą.

Łączna ilość zamawianego węgla na okres do 31 grudnia 2022 r. nie może być większa niż 1,5 tony. 
Zgodnie z zapisami przepisów ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tysięcy złotych brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 756 666 511

Uwaga!  Decyduje kolejność złożonych wniosków

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w  sekretariacie Urzędu Miasta pokój nr 12.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

UWAGA: Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.