//Wodociąg wybudowany

Wodociąg wybudowany

Dnia 10 maja 2018 r. Gmina Wojcieszów zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. “Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie kontynuacja rozbudowy” na kwotę 393.000,00 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł 779.994,38 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://wfosigw.wroclaw.pl