//Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i ALFA-CRP

Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 141 wprowadził stopnie alarmowe:
pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz
pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP
na czas od 28 sierpnia 2019 od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 do godz. 23.59

PIERWSZY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

ALFA
ALFA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można
wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest
trudny do przewidzenia.

 

Wyższy albo niższy stopień
alarmowy może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich.
Stopnie alarmowe oraz stopnie
alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie.
W przypadku wprowadzenia
różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać
zadania przewidziane dla stopnia wyższego.
Stopnie alarmowe lub stopnie
alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w
zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym,
Prezes Rady Ministrów.

POZIOM
NISKI

   

DRUGI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

RAVO
BRAVO-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można
wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego
zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak
konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

 

POZIOM
UMIARKOWANY

 

 

TRZECI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

HARLIE
CHARLIE-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można
wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny
cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i
potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze
terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

POZIOM
WYSOKI

 

 

ZWARTY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

DELTA
DELTA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można
wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do
zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

 

POZIOM
BARDZO
WYSOKI

 

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Administracja publiczna, w tym Urząd Miejski w Wojcieszowie, wykonywać będzie zadania zgodnie w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie Miasta  Wojcieszów i polegają na koordynowaniu działania organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 796).
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).