//Wsparcie dla przedsiębiorców i innych podmiotów

Wsparcie dla przedsiębiorców i innych podmiotów

W związku z czasowym ograniczeniem prowadzenia działalności przez przedsiębiorców lub inne podmioty, będących najemcami lokali użytkowych Gmina Wojcieszów udziela wsparcia na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.