//Wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.