//Wyjazd do Bolkowa i Radzimowic dla osób z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja.

Wyjazd do Bolkowa i Radzimowic dla osób z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 23 maja 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Bolkowa i Radzimowic dla osób z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja.

Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja, które wzięły udział w spotkaniu „Bądźmy aktywni” w Prusicach w dniu 26 lutego 2019r.– po przesłaniu wypełnionego formularza. Osoby, które nie były na tym spotkaniu, a prześlą formularz – zostaną wpisane na listę rezerwową.

W wyjeździe mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 r. ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagające opiekuna).

Wyjazd jest bezpłatny. Zapewniamy przejazd busem w obie strony. Wyjazd całodniowy. Ilość miejsc ograniczona.

Dokładny program wyjazdu z godzinami przejazdu busa – wkrótce prześlemy uczestnikom.

Wyjazd współfinansowany z środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach realizacji Operacji własnej nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

z poważaniem

Marta Cieślak
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Formularz zgłoszeniowy