//Wyjazd do Podgórek i Wojcieszowa dla osób z Gminy Mściwojów i Gminy Wądroże Wielkie

Wyjazd do Podgórek i Wojcieszowa dla osób z Gminy Mściwojów i Gminy Wądroże Wielkie

Szanowni Państwo,

informujemy, że 8 kwietnia 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Podgórek i Wojcieszowa dla osób z Gminy Mściwojów i Gminy Wądroże Wielkie.

Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby, które wzięły udział w spotkaniu „Bądźmy aktywni” w Wądrożu Wielkim w dniu 12 marca br. – po przesłaniu wypełnionego formularza. Osoby, które nie były na tym spotkaniu, a prześlą formularz – zostaną wpisane na listę rezerwową.
W wyjeździe mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 r. ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagające opiekuna).
Wyjazd jest bezpłatny. Zapewniamy przejazd busem z Mściwojowa i Wądroża Wielkiego (w obie strony). Wyjazd całodniowy (10.00 – 20.00).  Ilość miejsc ograniczona.
Dokładny program wyjazdu z godzinami przejazdu busa – wkrótce prześlemy uczestnikom.

Wyjazd współfinansowany z środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, w ramach realizacji Operacji własnej nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Formularz zgłoszeniowy

z poważaniem
Marta Cieślak
koordynator projektu
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl