//Wymiana pieców – Ograniczenie niskiej emisji – składanie wniosków do 15 marca 2019 r.

Wymiana pieców – Ograniczenie niskiej emisji – składanie wniosków do 15 marca 2019 r.

Od dnia 28 lutego br. do dnia 15 marca br. można składać wnioski dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła lub wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przy składaniu wniosków obowiązuje sformalizowany wzór.

Wersja elektroniczna wzoru wniosku dostępna poniżej. Papierowa forma wniosku dostępna będzie w Urzędzie Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie, w pok. nr 3 (parter).

Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Wojcieszów, z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych w danym naborze na realizację zadania.

Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1 – wniosek i załączniki do wniosku

Załącznik nr 2 – informacja o zrealizowaniu zadania

Załącznik nr 3 – protokół montażu źródła ciepła

Załącznik nr 4 – wniosek o wypłatę dotacji celowej

Załącznik nr 5 – zakres planowanych prac

Wszelkich informacji udziela p. Patrycja Kogut pod numerem telefonu 757512230 wew.21