//Wymiana pieców – składanie wniosków

Wymiana pieców – składanie wniosków

Od dnia 15 lutego br. do dnia 28 lutego br. można składać wnioski dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła lub wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przy składaniu wniosków obowiązuje sformalizowany wzór.

Wersja elektroniczna wzoru wniosku oraz Regulamin przyznawania dotacji dostępne są poniżej. Papierowa forma wniosku dostępna będzie w Urzędzie Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie, w pok. nr 3 (parter).

Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Wojcieszów z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych w danym naborze na realizację zadania.

Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Regulamin przyznawania dotacji

Załącznik nr 1 – wniosek i załączniki do wniosku
Załącznik nr 2 – informacja o zrealizowaniu zadania
Załącznik nr 3 – protokół montażu źródła ciepła
Załącznik nr 4 – wniosek o wypłatę dotacji celowej
Załącznik nr 5 – zakres planowanych prac