//Wyniki konsultacji społecznych w spawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku

Wyniki konsultacji społecznych w spawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku

Wyniki konsultacji