//Wyniki kosnultacji społecznych

Wyniki kosnultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wojcieszów.
Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic administracyjnych Gminy Wojcieszów polegającą na odłączeniu gminy Wojcieszów od Powiatu Złotoryjskiego i przyłączeniu do Powiatu Jeleniogórskiego” :
– 
odpowiedzi „Jestem za” udzieliły 934 osoby,
– odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 51 osób,
– odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliły 24 osoby.
Za odłączeniem Gminy Wojcieszów od Powiatu Złotoryjskiego opowiedziało się 934 ankietowanych, co stanowi 92,57%  głosów ważnych.
Przeciwko odłączeniu Gminy Wojcieszów od Powiatu Złotoryjskiego opowiedziało się 51 ankietowanych, co stanowi 5,05% głosów ważnych.
Głosów „Wstrzymujących się” było 24 co stanowi 2,38% głosów ważnych. 
Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 2992 mieszkańców , udział w konsultacjach wzięło 1013 osób. 

Dziękujemy za udział w konsultacjach