//Równać Szanse

Równać Szanse

Wszystkich przedstawicieli bibliotek, ośrodków kultury, ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu do 20 tys. mieszkańsców, które są zainteresowane pozyskaniem grantu na działania z młodzieżą w Konkursie Grantowym „Równać Szanse”, zapraszamy na spotkanie informujące i warsztat.

zasady_RS_2020_RKG