//XXVII OTWP

XXVII OTWP

W dniu 31 stycznia 2005 roku w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Wojcieszowie odbyły się eliminacje miejskie XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju uczestniczyło łącznie 20 uczniów w dwóch grupa wiekowych:


I grupa – uczniowie szkół podstawowych


II grupa – uczniowie gimnazjów.


Obie grupy do konkursu przygotowywał Pan Wacław Patalas. Przebieg turnieju jest dwuetapowy. Pierwszy etap stanowi test pisemny (inny dla każdej grupy wiekowej) na podstawie, którego jest kwalifikowanych po 5 osób, które zdobyły największą liczbę punktów, do etapu ustnego W części ustnej każdy z uczestników odpowiada na trzy pytania. Tu zdobyta największa ilość punktów decyduje o miejscu w konkursie.


            Po teście pisemnym  do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:


 I grupa – uczniowie szkół podstawowych1. Kocoń Tomasz…………………………15 pkt.
2. Kruk Damian……………………………14 pkt.
3. Lewicki Mateusz………………………11 pkt.
4. Sadowski Bartłomiej………………..11 pkt.
5. Sadowska Małgorzata……………….11 pkt.   


  II grupa – uczniowie gimnazjów          


  1. Patalas Wojciech……………………19 pkt.


  2. Łużny Patryk………………………….16 pkt.


  3. Dudziński Daniel……………………16 pkt


  4. Łoin Agnieszka………………………15 pkt.


  5. Staszkiewicz Magdalena………….13 pkt.


   


  Z kolei po części ustnej „ostatni” stali się „pierwszymi”.


   


  I grupa – uczniowie szkół podstawowych


     1. Sadowski Bartłomiej……………………..3,5 pkt.


  2. Kocoń Tomasz………………………………3,0 pkt.
  3. Sadowska Małgorzata…………………….2,0 pkt.


   


  II grupa – uczniowie gimnazjów          


     1. Staszkiewicz Magda………………………4,5 pkt. 


  2. Patalas Wojciech…………………………..4,0 pkt.


  3. Łużny Patryk…………………………………2,0 pkt.


   OTWP ma celu popularyzowanie, wśród dzieci i młodzieży, przepisów ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.


  Stanisław Rychlicki


  Urząd Miasta Wojcieszów