//Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Dnia 02 kwietnia b.r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia opiekuńczo –  wychowawcze, które są realizowane w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie finansowane z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia te są kierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i mają na celu urozmaicenie dzieciom czasu wolnego, zapewnienie opieki, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, tworzenie warunków do nauki oraz umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień oraz ich  wpływów na życie rodzinne. Zajęcia mają również na celu rozpowszechnienie kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.

Pierwsze zajęcia zostały poświęcone stworzeniu wewnętrznego regulaminu zajęć. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w prace nad tworzeniem zasad panujących na zajęciach i przypieczętowały je odbiciem dłoni. Każde z dzieci miało możliwość przedstawienia własnej osoby co pozwoliło im się lepiej poznać. Pierwsze lody zostały przełamane!!!  

Kolejne zajęcia zostały poświęcone na tworzeniu prac plastycznych tj.: kartka Wielkanocna, jajko Wielkanocne. Dzieci tworzyły również prace plastyczne w ramach kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

·        praca plastyczna dotycząca zakazanych substancji psychoaktywnych,

·        praca plastyczna „Odżywiam się zdrowo”,

·        praca plastyczna „Jak spędzam czas wolny”.

Dodatkowo dzieci miały organizowane zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu tj. zajęcia sportowe na „Orliku” oraz spacer w kierunku wierzy widokowej „Dłużek”. W wolnych chwilach dzieci grały w gry planszowe, edukacyjne oraz ruchowe ucząc się przy tym pracy zespołowej.