//Zakaz wstępu do lasów

Zakaz wstępu do lasów


         Nadleśniczy Nadleśnictwa   Złotoryja   na   podstawie   zapisów  ustawy    z   dnia 28.09.1991 r. z dnia 28.09.1991 roku o lasach  art. 26 ust. 3/2, z dniem 13.07.2006 r.  wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z wystąpieniem dużego zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.