//Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”

W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
– 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 13/2019
– 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – nr 14/201

Łącznie do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków:
– do naboru 13/2019 – 1 wniosek na kwotę 50 000 zł przy limicie środków 50 000 zł.
– do naboru 14/2019 – 4 wnioski na kwotę 200 000 zł przy limicie środków 300 000 zł.

Wnioski te będą podlegały ocenie przez Biuro LGD oraz Radę LGD, której posiedzenie zaplanowano na 24 kwietnia 2019r.

 

z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl