//Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, o przystąpieniu Gminy Wojcieszów do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Zakup węgla po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:

które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego

lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel nie będzie pakowany w worki.

Aktualnie Gmina Wojcieszów prowadzi jedynie przygotowania do dystrybucji węgla.

Docelowo, mieszkańcy Gminy Wojcieszów zainteresowani kupnem węgla,
będą zobowiązani do złożenia wniosku o zakup.