//Zapraszamy do odbycia stażu w Urzędzie Miasta Wojcieszów

Zapraszamy do odbycia stażu w Urzędzie Miasta Wojcieszów

Urząd Miasta w Wojcieszowie zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania samorządu, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań gminy, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż (pomoc administracyjna) w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie.

Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2023 rok przez Powiatowy Urząd Pracy.

Oferty zawierające podanie o przyjęcie na staż oraz życiorys, przesyłać można do 30 grudnia 2022 r. na adres: Urząd Miasta ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, z dopiskiem na kopercie „Staż w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).