//Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych

Pragnę poinformować, o rozwoju powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Programu Konopnego, którego celem jest upowszechnienie upraw polskich odmian konopi przemysłowych. Potrzeba wzrostu areału plantacji nasiennych w roku 2020 to atrakcyjna oferta dla polskich rolników, którzy w ramach umowy kontraktacyjnej z Instytutem podejmą uprawę tej rośliny na cele nasienne. Gwarantujemy zakup 100% plonu nasion spełniających określone w umowie kontraktacyjnej parametry, wsparcie merytoryczne oraz pomoc administracyjną.

Zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji na temat Programu Konopnego w formie umieszczenia na Państwa stronie internetowej treści komunikatu (tekst w załączeniu). Ponadto wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do lektury strony internetowej www.programkonopny.pl oraz naszej broszury informacyjnej (w załączeniu).

Licząc na przychylne potraktowanie powyższej prośby łączę wyrazy szacunku

Witold Czeszak Kierownik Programu Konopnego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71b 60-630 Poznań tel. 61 84 55 840 kom. 604973786 www.programkonopny.pl


Program Konopny