//Zapraszamy na promocję wydawnictwa Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017 z udziałem autorów: Tomasza Stolarczyka oraz Przemysława Paruzela

Zapraszamy na promocję wydawnictwa Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017 z udziałem autorów: Tomasza Stolarczyka oraz Przemysława Paruzela

6 marca godz. 17.00, Muzeum Miedzi w Legnicy, Oddział Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Wystawa pt. Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017 przygotowana przez Muzeum Miedzi w Legnicy miała na celu przybliżenie badań archeologicznych związanych z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku między Bolkowem, Jaworem, Legnicą i Lubinem. W ich wyniku pozyskane zostały liczne zabytki, które związane są z kilkoma odcinkami pradziejów: neolitem, epoką brązu i wczesną epoką żelaza, okresem wpływów rzymskich, jak również wczesnym i późnym średniowieczem oraz wczesną nowożytnością.

W grupie zabytków prezentowanych zarówno na wystawie, jak i w katalogu, na szczególną uwagę zasługują przedmioty pochodzące z dwóch cmentarzysk okrytych w Paszowicach, gm. loco, oraz Duninie, gm. Krotoszyce. W ich obrębie zdokumentowano i przebadano ponad 800 grobów pochodzących z epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza (1500-400r. p.n.e.), łączących się ze społecznościami kultury przedłużyckiej i łużyckiej.

Mamy nadzieję, że zarówno te, jak i pozostałe obiekty wybrane do prezentowanego katalogu pozwolą Czytelnikom na podróż w czasie i przestrzeni, na podróż drogą S3 w przeszłość.