//Zapraszamy na spotkanie „Wpływ Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszłość Krainy Wygasłych Wulkanów”

Zapraszamy na spotkanie „Wpływ Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszłość Krainy Wygasłych Wulkanów”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Wpływ Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszłość Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, w szczególności dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. LSR.

Spotkanie odbędzie się w środę 17 maja 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy w Mściwojowie.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18 oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Pozdrawiam

Marta Cieślak

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl