//Zapraszamy na warsztaty tematyczne

Zapraszamy na warsztaty tematyczne

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydarzenie odbędzie się w formie warsztatów tematycznych pn. “Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, w dniach 27 – 29 lipca 2022 r. (środa, czwartek, piątek) w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, w godzinach 11:00 – 15:00.

Na spotkanie zaprosiliśmy ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tj. prof. UJ Krzysztofa Gwosdz, dr Agnieszkę Sobalę-Gwosdz oraz dr Marcina Barona z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy pomagają nam w pracy nad kolejną strategią rozwoju do nowego okresu programowania 2021-2027.

Program Spotkania:

Temat 1: Dobre Przykłady

Temat 2: Grupy docelowe LSR i analiza strategiczna

Temat 3: Megatrendy o wymiarze rozwojowym dla LGD

Dyskusja, wolne wnioski

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 lipca br. pod nr tel. 76 872 87 18 lub mailowo: lgd.kaczawskie@gmail.com

 

Pozdrawiam

Marta Cieślak