//ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”
REALIZOWANY w MCK Jawor

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

• Wiek 18-24 lata
• być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
• nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia:

• bezpłatne szkolenia zawodowe, np. nowoczesny magazynier, spawacz, przedstawiciel handlowy, itp.,
• bezpłatny kurs prawa jazdy kat. ,,B”,
• trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców wraz ze stypendium dla uczestników,
• nauka aktywnego poszukiwania pracy,
• konsultacje specjalistyczne, doradcze, psychologiczne,
• poradnictwo zawodowe
• warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW

Zapisy do projektu:
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaworze, ul. Wiejska 5
tel.76 8548374
mail: mck.jawor@ohp.pl

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych