//Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ oraz włączenia się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ oraz włączenia się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej ZIT AJ dziś zostało zamieszczone zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 skierowane do partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ.

Przedstawiciele zgłoszeni przez instytucje/organizacje w ramach zapewnienia partnerskiego podejścia w ramach prac nad Strategią ZIT AJ, zostaną powołani do Zespołu do spraw przygotowania Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029.

Zaproszenie znajduje się pod linkiem:

https://zitaj.jeleniagora.pl/wiadomosci-22/item/1385-zaproszenie-do-prac-nad-przygotowaniem-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-aglomeracji-jeleniogorskiej-na-lata-2021-2029

włączenie się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej:

Informacja dot. analizy SWOT – https://jeleniagora.pl/news/ocen-slabe-i-silne-strony-aglomeracji-jeleniogorskiej