//Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naborów na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naborów na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków  od 27 grudnia 2022  do  16 stycznia 2023 r., zaprasza  przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, dotyczące zasad aplikowania o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięć:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Spotkanie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r.  w godz. 13.00 – 17.00  w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów.

Prowadzący – Bartłomiej Raczek

UWAGA ! Udział w szkoleniu potencjalnych wnioskodawców będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić za pomocą formularza google (w załączeniu) najpóźniej do 13 grudnia 2022r.  do godz. 15.00.
Zapraszamy
z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl