//Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w gminie dnia 11.10.2021 r. godz. 16.00

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w gminie dnia 11.10.2021 r. godz. 16.00

__plakat na spotkanie dn. 11.10.2021