//Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z planowanym naborem wniosków zaprasza przedsiębiorców oraz mieszkańców chcących założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne
dotyczące zasad aplikowania o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:

2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw – numer naboru 26/2022

2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – numer naboru 27/2022

Zakres spotkania: Procedura konkursu i wyboru operacji, kryteria zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, lokalne kryteria wyboru operacji

 Spotkanie odbędzie się w formie online w środę 7 grudnia 2022 r. od godz. 10.00

W związku z powyższym udział w  spotkaniu onilne nie będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Takie punkty będą możliwe do uzyskania w trakcie spotkania – szkolenia stacjonarnego, które planujemy zorganizować 14 grudnia br.  

Zapraszamy