//Zaproszenie na spotkanie z dr. hab. Wojciechem Solarzem dotyczące gatunków inwazyjnych

Zaproszenie na spotkanie z dr. hab. Wojciechem Solarzem dotyczące gatunków inwazyjnych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr.hab. Wojciechem Solarzem, które odbędzie się 17 czerwca w sobotę o godzinie 15:00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

 

Pan dr hab. Wojciech Solarz jest od 1999 roku pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, w którym zajmuje się przyczynami, skutkami oraz  rozwiązaniem problemu inwazji biologicznych obcych gatunków (www.iop.krakow.pl/ias www.iop.krakow.pl/gatunkiobce). Prowadzi badania dotyczące tego zagadnienia, a ich wyniki publikuje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, upowszechnia w trakcie wykładów, a także  wdraża w praktyce, m.in. we współpracy z resortem środowiska i z Komisją Europejską.

 

Mieszkańcy Geoparku w wypełnionej ankiecie (za udostępnianie której serdecznie dziękujemy!) dostrzegali problem i wskazali gatunki, których się obawiają: nawłoć kanadyjska, barszcz Sosnowskiego. Zachowanie pierwotnej bioróżnorodności zespołów roślinnych w Geoparku jest ważne również z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej regionu, a sposoby działania w tym kierunku będą jednym z punktów spotkania.

Prosimy również o przekazaniu zaproszenia do wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Z poważaniem

Monika Cychowska – Nowak