//Zaproszenie na uroczystość honorującą lokalnych społeczników – Podsumowanie Edycji 2022 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów

Zaproszenie na uroczystość honorującą lokalnych społeczników – Podsumowanie Edycji 2022 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz Dyrekcji Centrum Kulturalno – Bibliotecznego Gminy Bolków serdecznie zapraszam na uroczyste spotkanie i debatę społeczników, aktywistów, władz lokalnych i mieszkańców, które odbędzie się

16 lutego o godz. 16:30 w Galerii Ars & Historia w Bolkowie.

Już od 15 lat w regionie Krainy Wygasłych Wulkanów Stowarzyszenie Kaczawskie realizuje Program „Działaj Lokalnie”, czyli ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dzięki któremu co roku przyznawane są granty dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy samodzielnie realizują projekty na rzecz dobra wspólnego, które rozumiane jest jako lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, przestrzeń wspólna, tradycje, historia, ludzie.

Co roku w lutym odbywa się podsumowanie zeszłorocznej edycji. Przez dwa ostatnie lata nie było to możliwe ze względu na pandemię. W tym roku powraca uroczystość, która ma wyróżnić lokalnych społeczników, ale także pomóc zabierać głos na temat konieczności podejmowania działań przez lokalne społeczności na rzecz dobra wspólnego.

Temat spotkania pokrywa się również ze staraniami Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz partnerów w celu przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

W programie wydarzenia:

podsumowanie 15 lat Programu “Działaj Lokalnie” w regionie Partnerstwa Kaczawskiego, prezentacja projektów z ubiegłorocznej i starszych edycji Programu

  • prezentacja zagadnień związanych ze staraniem regionu o przystąpienie do Światowej Sieci Geoparków UNESCO jako Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

    debata na temat roli społeczności lokalnych w ochronie i popularyzacji dziedzictwa Geoparku oraz ich wpływ na przyszłość regionu i jakość życia mieszkańców

    poczęstunek

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do końca dnia 13 lutego 2023 (poniedziałek) poprzez kontakt na adres: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

Z poważaniem,

Julia Tarkowska
koordynatorka Programu
„Działaj Lokalnie”

mobile: +48 730 663 611
facebook icon
biuro: Dobków 66
59-540 Świerzawa, Poland
Strona Programu

Ośrodek „Działaj Lokalnie” – Stowarzyszenie Kaczawskie