//Zasady obsługi w Urzędzie Miasta

Zasady obsługi w Urzędzie Miasta

Szanowni Mieszkańcy,

z uwagi na bezpieczeństwo i troskę zarówno mieszkańców jak i pracowników Urzędu oraz ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. ) Urząd Miasta w Wojcieszowie będzie nadal pracował w trybie wewnętrznym i pozostaje zamknięty dla interesantów z wyłączeniem:

Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego (75-75-12-267)

Ewidencji ludności i dowodów osobistych (75-75-12-230 wew. 20 i 22)

Ochrony środowiska, w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów (75-75-12-373)

Budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (75-75-12-373)

Zasady obsługi:

Jako najlepszą i najbardziej bezpieczną formę kontaktu z Urzędem zaleca się kontakt drogą elektroniczną (miasto@wojcieszow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: 40o75vabou)

Kontakt osobisty, odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Petenta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: Dystans – Dezynfekcja- Maseczka.

Przed budynkiem urzędu – po prawej stronie – znajduje się skrzynka na korespondencję.