//ZAWIADOMIENIE – zamknięcie ul. Dworcowej w Wojcieszowie na czas remontu drogi

ZAWIADOMIENIE – zamknięcie ul. Dworcowej w Wojcieszowie na czas remontu drogi

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Wojcieszów

zawiadamia, że w związku z realizacja zadania pod nazwą:

Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie”

remontowana będzie ul. Dworcowa w Wojcieszowie.

W związku z powyższym

od dnia 11.04.2019 r. od godz. 14:00 do dnia 15.04.2019 r. do godz. 17:00

nie będzie możliwy wjazd na ul. Dworcową wszelkimi pojazdami.

Termin może ulec przedłużeniu + – 2 dni.

                                                                                                        Burmistrz Miasta Wojcieszów

                                                                                                           (-) Sławomir Maciejczyk