//Zgłaszanie Jubilatów obchodzących w roku 2024 jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Zgłaszanie Jubilatów obchodzących w roku 2024 jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w WOJCIESZOWIE  prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2024 roku OBCHODZĄ  jubileusz 50-lecia oraz 60-lecia ślubu.

 

Za naszym pośrednictwem chcemy Państwu wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jest to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w jednym związku małżeńskim, przeżyły co najmniej 50 lat. Prosimy, by zgłosiły się do nas osoby zameldowane na stałe na terenie miasta Wojcieszów. Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone.

 

Kontakt:

Katarzyna Dłuska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wojcieszowie

ul. Pocztowa 1 pok. 8

tel. 75 6666 514,   75 75 12 267