//ZGŁOSZENIA AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZGŁOSZENIA AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wojcieszów prowadzi TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Jeleniej Górze

Usterki/awarie związane z oświetleniem ulicznym należy zgłaszać

do Urzędu Miasta Wojcieszów pod nr telefonu 75 75 12 230 wew. 19

lub pocztą elektroniczną miasto@wojcieszow.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– ulicę oraz numer posesji, przy której jest awaria,

– charakter usterki/awarii (pojedyncza lampa czy ciąg lamp, lampa mruga czy całkowicie nie świeci),

– dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, nr telefonu).