//Zmiana numerów telefonów

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 16 lipca 2021 r.
nastąpiła zmiana numerów telefonów:

SEKRETARIAT      756 666 511               756 666 512                

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Miasta – Sławomir Maciejczyk                                                                                 756 666 512
Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Miasta – Dorota Sadowska                                       756 666 518
Skarbnik Miasta – Danuta Sikora                                                                                                   756 666 517

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Dłuska                                             756 666 514
Zastępca Kierownika USC/Ewidencja ludności – Edyta Skiba                                    756 666 522

SAMODZIELNE STANOWISKA
ds. kancelaryjnych i obsługi rady – Urszula Franków                                                       756 666 511
ds. gospodarki lokalowej i dowodów osobistych – Helena Borowiecka                756 666 520   
ds. informatyki, spraw obronnych i obrony cywilnej – Stanisław Rychlicki        756 666 513

ds. kadr i płac – Renata Nokoneczna                                                                                         756 666 524
ds. księgowości budżetowej –  Ewa Rogowicz                                                                       756 666 523
ds. księgowości podatkowej – Ilona Sulkowska                                                                   756 666 525
ds. wymiaru podatków – Żaneta Musiał                                                                                  756 666 515

ds. gospodarki nieruchomości – Magdalena Pasieka                                                       756 666 526
ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Małgorzata Osmolak              756 666 516
ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska – Patrycja Kogut                            756 666 527
ds. programów unijnych – Mateusz Bomok                                                                           756 666 521
ds. dróg publicznych i rolnictwa – Marta Wrotna                                                              756 666 519