//Zmiana stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Zmiana stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, informuje że od dnia 24 listopada 2023 roku do dnia 23 listopada 2024 roku na terenie miasta Wojcieszów obowiązywać będą nowe stawki za dostarczoną wodę oraz za odprowadzone ścieki.

Tabela 1. Wysokość stawki za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

1

Gospodarstwa domowe

zł/m³

5,15

0,41

5,56

2

Pozostali odbiorcy

zł/m³

5,21

0,42

5,63

Tabela 2. Wysokość stawki za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

1

Gospodarstwa domowe

zł/m³

9,07

0,73

9,8

2

Pozostali odbiorcy

zł/m³

9,07

0,73

9,8

Kierownik ZGKiM

(-) Monika Sikorska