//Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że na ostatniej Sesji Rady Miasta Wojcieszów (26.11.2020 r.) zostały podjęte uchwały wprowadzające zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany te wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. Wówczas to, zaczną obowiązywać nowe stawki opłat oraz nowe wzory deklaracji. Dlatego już dzisiaj prosimy Państwa o zapoznanie się ze zmianami.
Wszelkie pytania proszę kierować do p. Patrycji Kogut na:
– adres mailowy: gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl;
– numer telefonu 757512230 wew. 21.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2021 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę –21,00 zł
2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 80,00 zł

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

1) za każdą osobę 2,00 zł,
2) za gospodarstwo domowe 6,00 zł.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
1) za każdą osobę – 84,00 zł
2) od gospodarstwa domowego – 320,00 zł

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę – 22,00 zł
2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 85,00 zł

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
1) za każdą osobę – 88,00 zł
2) od gospodarstwa domowego – 340,00 zł

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalność gospodarcza)

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik i za worek na odpady komunalne o pojemności:
1) worek o pojemności 60 l – w wysokości 9,09 zł.
2) pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 5,82 zł.
3) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł.
4) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł.
5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł.
6) pojemnik o pojemności 2500 l – wysokości 132,27 zł.

Podwyższona stawka opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

1) worek o pojemności 60 l – w wysokości 36,36 zł.
2) pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 23,28 zł.
3) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 25,36 zł.
3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 50,76 zł.
4) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 232,80 zł.
5) pojemnik o pojemności 2500 l – wysokości 529,08 zł.

Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w czterokrotnej wysokości stawki podstawowej.