//Zmiana wzoru deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

Zmiana wzoru deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

Nowe wzory deklaracji od 01 stycznia 2021 r.

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która wejdzie od 1 stycznia 2021 r., właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.
Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy.
Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

Poniżej nowe druki deklaracji:

Załącznik nr 1 - zabudowa jednorodzinna Załącznik nr 2 - nieruchomości niezamieszkałe Załącznik nr 3 - zabudowa wielorodzinna ZA - informacja o danych współwłaścieieli ZB - informacje o danych wspólników spółki cywilnej ZC - informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

 

Po 10 grudnia br. druki będą dostępne także w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Patrycji Kogut na adres mailowy: gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl lub pod numer telefonu 757512230 wew. 21.