//Zmiany w Programie „CZYSTE POWIETRZE”

Zmiany w Programie „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo,

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska z dniem 3 stycznia  br.  wprowadził kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym –  p. Patrycja Kogut: tel. 756 666 527 e-mail: gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl